O seguimento dos cursos desta categoría non dan dereito a ningún diploma nin certificación