Duración: 30 horas

CONTIDOS FORMATIVOS
Módulo 1: Introdución a Libreoffice Impress
Módulo 2: Creación dunha presentación básica
Módulo 3: Completando unha presentación con táboas imaxes e gráficas
Módulo 4: Outros elementos dunha presentación
Módulo 5: Impresión e exposición dunha presentación

Duración: 50 horas

CONTIDOS FORMATIVOS
Módulo 1: Introdución e coceptos xerais de aplicación de base de datos
Módulo 2: Creación e inserción de datos en táboas
Módulo 3: Realización de cambio na estrutura de táboas e creación de relacións
Módulo 4: Creación, modificación e eliminación e consultas ou vistas
Módulo 5: Creación de formularios para introducir e mostrar rexistros das táboas ou resultados das consultas
Módulo 6: Creación de informes ou reports para a impresión de rexistros das táboas ou resultados das consultas

Duración: 50 horas

CONTIDOS FORMATIVOS
Módulo 1: Introdución a Calc
Módulo 2: Dando formato a unha folla de cálculo
Módulo 3: Completando a folla fórmulas e funcións
Módulo 4: Enriquecendo a folla de cálculo gráficos e imaxes
Módulo 5: Obtendo resultados. Impresión da folla
Módulo 6: Manexo avanzado de casos
Módulo 7: Ferramentas para traballar con datos e libros compartidos
Módulo 8: Importación, modelos e macros

Duración: 30 horas

CONTIDOS FORMATIVOS
Módulo 1: Introdución a Libreoffice Writer
Módulo 2: Dando formato a un documento de texto
Módulo 3: Completando o documento: insercción de táboas e correción ortográfica
Módulo 4: Obtendo resultados: impresión de documentos e combinación de correspndencia
Módulo 5: Enriquecendo o documento
Módulo 6: Outras opcións avanzadas en Writer